Artrosskolan skapar bättre livskvalitet

Kristoffer Karlsson

Artros är en väldigt vanlig sjukdom som drabbar nästan alla människor.
– Artros går inte att bota, men om man hanterar sin sjukdom på rätt sätt så kan man lindra besvären, säger Kennedy Anelechi som är fysioterapeut på vårdcentralerna Bra Liv i Eksjö.

Artros är en ledsjukdom som innebär att ledbrosket bryts ner och försvinner. Det leder till smärta och försämrad rörlighet.

– Det brukar börja i 35-årsåldern och när man blir ungefär 55 år så brukar de första symtomen komma. Ju tidigare vi kan sätta in behandling, desto bättre förutsättningar har vi att lindra besvären, förklarar Kennedy.

När någon kommer till vårdcentralen och har problem med exempelvis ett knä så görs en undersökning för att se om det är artros som orsakar besvären.

– Om vi ställer diagnosen artros så får patienten ett erbjudande om att delta i vår artrosskola, där de får möjligheten att lära känna sin sjukdom, berättar Kennedy.

Artrosskolan består av två föreläsningar där deltagarna får lära sig mer om sin sjukdom.

– Vi berättar helt enkelt vad artros är för något, vilka behandlingar som finns och vilka riskfaktorer man ska känna till, säger Kennedy. Vi förklarar också hur viktigt det är med träning och att det faktiskt går att lindra symtomen om man är villig att lägga ner lite tid och arbete, fortsätter han.

Träning är viktigt

Efter föreläsningarna får patienterna erbjudande om att delta i ett träningsprogram som består av tolv tillfällen.

– Vi finns hela tiden på plats och hjälper till, stöttar och guidar. Träningen är lugn och kontrollerad och syftar till att bygga upp musklerna runt lederna för att på så sätt minska belastningen, berättar Kennedy.

Många patienter upplever förbättrad funktion i lederna efter att de har gått igenom artrosskolan.

  Förbättrad balans, lättare att gå i trappor och att kliva i och ur bilen är några saker som träningen brukar leda till – och minskad smärta förstås. Vi märker också att ökad kunskap om sjukdomen gör det lättare att motivera sig till fortsatt träning, säger Kennedy.

Det finns några få patienter där träning inte är tillräckligt för att smärtan ska minska.

– Vi har en liten andel som får gå vidare till operation för att få en konstgjord led. Men även inför en sådan operation är det viktigt med träning. Det gör rehabiliteringen mycket enklare, säger Kennedy.

Förebygg i tidig ålder

För att minimera besvären i framtiden är det bra att ta hand om sin kropp redan i unga år.

– Fysisk inaktivitet är en tydlig riskfaktor och kan även leda till andra inaktivitetsrelaterade sjukdomar så som tarmcancer eller diabetes. Det handlar inte om att du måste träna stenhårt, men det är viktigt att du är aktiv. Promenera, simma, cykla – lederna och brosket mår bra av belastning, avslutar Kennedy.