Aspiranterna minskar steget mellan studier och jobb

Magnus Östberg

Foto: Magnus Östberg

IT-spåret är en utbildning i Campus I12:s regi som startade redan 2012. Målet med utbildningen är att få IT-intresserade personer med Aspergers lära sig programmering.

– Utbildningen är jättebra. Men vi märkte att när studenterna var klara med sin utbildning tog det ofta stopp. De hade svårt att få jobb. Då kom idén med Aspiranterna som fungerar som ett steg mellan utbildning och anställning, berättar Angelika Lyckare som är projektledare för satsningen.

Företaget Aspiranterna är dock inte bara till för före detta studenter från IT-spåret. Vem som helst med Aspergers och programmeringsintresse kan söka sig till företaget.

– Att du har någon form av IT-kompetens är naturligtvis en förutsättning, säger Angelika.

Aspiranterna har sitt kontor på Itolvområdet. Högst upp i ”kanslihuset”, i ljusa och fräscha lokaler jobbar Angelika och två anställda.

– Vi startade upp verksamheten på allvar i maj så än så länge har vi fokuserat på att få in projekt och få igång företaget. Vi siktar på att vara sex anställda när vi är fullt bemannade, berättar Angelika.

Angelika fungerar som projektledare och kontaktyta gentemot kunderna. Hon delar upp projekten i lagom stora delar och ser till att skapa en arbetsmiljö som är anpassad efter varje individ.

– Om du har Aspergers eller är en person inom autismspektrat kan det sociala vara väldigt komplicerat. Då kan Aspiranterna vara en arbetsplats där du får förutsättningar att visa upp din kompetens för en kund utan att behöva gå på anställningsintervju eller ha möten där du inte är bekväm, berättar Angelika.

Målet med anställningen på Aspiranterna är inte att de ska bli kvar där. Tanken är istället att de anställda ska gå vidare till anställningar på de företag som de genomfört olika programmeringsprojekt åt.

– Idag har vi programmeringsuppdrag åt Svensk vattenavläsning och Pedros Bodegas för att nämna några. Men vi har fler kunder på gång och alla som har programmeringsbehov är välkomna att höra av sig, avslutar Angelika.