Blodtrycksmätning på hemmaplan

Redaktionen

Just nu provas ett nytt arbetssätt där patienter med högt blodtryck får mäta sitt blodtryck själva i hemmiljö istället för att komma till vårdcentralen.

– I samband med att recept ska förnyas så gör man en egen mätning hemma och skickar in värdena, exempelvis via Bra Liv nära-appen eller ett skriftlig meddelande, berättar distriktsläkare Miriam Todd.

Att mäta blodtrycket hemma har faktiskt flera fördelar.

– Resultatet blir mer tillförlitligt när man är lugn och trygg. Vissa blir lite stressade när de besöker vården, vilket gör att blodtrycket tillfälligt kan gå upp, förklarar Adam Radzinski, som också är distriktsläkare på vårdcentralen i Eksjö.

Tidigare har alla patienter fått en kallelse hem på posten och sedan fått komma till vårdcentralen och mäta sitt blodtryck. Många blodtryckspatienter har inte speciellt svåra symptom och behöver inte regelbundna besök hos läkare för att kontrollera blodtrycket.

– Vi vill vara tydliga med att detta inte gäller alla patienter. De som har andra sjukdomar eller som vi bedömer behöver komma på regelbundna besök kommer givetvis att få fortsätta med det, säger Adam. Ungefär en tredjedel av befolkningen lider av högt blodtryck. Cirka en tredjedel av dessa har behov av någon form av behandling, där enbart en tredjedel uppnår målblodtrycket.

Målet är att är att fler ska uppnå sitt  individuella blodtrycksmål för att minska risken för följdsjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njursjukdom.

– Många har kommit in på kontroll bara för att konstatera att allt är bra och att medicinerna fungerar. Det är dessa som vi nu låter kontrollera sina värden själva, förklarar Miriam. Men innan patienten börjar med egenkontroller så kallas hen  till ett läkarbesök där läkaren och patienten kommer överens om uppföljning och där läkaren också fastställer det individuella målblodtrycket.

En mycket effektiv åtgärd mot högt blodtryck är motion.

– Motion har en fantastisk påverkan på vår kropp. Vi blir piggare, mår bättre och får lägre blodtryck. Genom att regelbundet kontrollera sitt blodtryck hemma kan man faktiskt se att fysisk aktivitet gör skillnad, säger Miriam.

Projektet som innebär att man själv kan mäta sitt blodtryck och rapportera in resultatet ska utvärderas om ett år.

– Jag ser mycket positivt på detta. Det är ett utmärkt exempel på när vi kan involvera patienten i sjukvården utan att vi tappar kvalitet. Att mäta blodtrycket är ganska enkelt och att införskaffa en blodtrycksapparat är ur hälsosynvinkel väl investerade pengar, avslutar Adam.