Corona genombrott för Bra Livs vårdapp

Kristoffer Karlsson

Vårdcentralerna Bra Liv har sedan tidigare erbjudit digital vård genom den egna appen “Bra Liv Nära”. Under de rådande Corona-tiderna så har intresset för att använda den ökat mycket bland eksjöborna.

– Vi märker tydligt att fler och fler börjar använda appen. I dessa tider är det mycket glädjande. En stor del av alla ärenden kan vi faktiskt lösa utan att man behöver träffa en läkare fysiskt, säger Marie Sjöbrink, verksamhetschef på Eksjö vårdcentral.

I appen kan du som vårdtagare få kontakt med din vårdcentral både på kvällar och helger.

– Tillgängligheten har helt klart ökat och idag är det lättare att komma i kontakt med oss på vårdcentralen, säger Adam Radzinski, distriktsläkare. Vi lägger ut fler och fler bokningsbara tider och förutom läkare kan du även träffa sjukgymnaster och vårt psykosociala team direkt i appen, fortsätter han.

En annan stor fördel är du alltid kan få en tid på din lokala vårdcentral oavsett var du befinner dig.

– Om du exempelvis befinner dig på någon semesterort så behöver du inte belasta den lokala sjukvården, utan kan enkelt boka en tid hos din ordinarie läkare, förklarar Marie.

Idag, när många “enklare” ärenden kan hanteras digitalt så skapas utrymme för de som verkligen behöver besöka vårdcentralen fysiskt.

– Vi kan hantera fler patienter på det här viset. Enklare intyg och receptförnyelser kan vi ofta fixa i appen och då frigör vi tider för de som verkligen behöver träffa en läkare eller någon annan yrkeskategori här hos oss på vårdcentralen, säger Marie.

Den digitala vården har fått lite av ett genombrott under den pågående pandemin. Fler och fler upptäcker appen “Bra liv nära” som är regionens egen vårdapp.

– Väldigt många ärenden kan hanteras via appen, och dessutom hjälper den ju oss att hålla fysisk distans och inte bidra till smittspridning i samhället, säger Adam. Det blir ett sätt att skydda våra riskgrupper lite extra, fortsätter han.

Jämfört med telefonkontakt så ser Adam många fördelar med att använda Bra Liv Nära-appen.

– En stor fördel är att jag som läkare kan se patienten. Det hjälper mig att göra en bedömning av allmäntillståndet och jag kan se hur påverkad personen är av sitt sjukdomstillstånd. Att man enkelt kan skicka bilder på sårskador, hudutslag och liknande är också en uppenbar fördel, förklarar Adam.

Ibland är det så klart nödvändigt att fysiskt besöka sin vårdcentral och tanken är inte att all vård ska flytta in i appen.

– Ibland måste man klämma och känna för att kunna ställa en säker diagnos. Men om man redan har träffat patienten i appen innan så sparar man mycket tid och vi kan arbeta mer effektivt, förklarar Adam. Jag var lite tveksam i början, men nu vet jag att det här arbetssättet fungerar utmärkt, fortsätter han.

Både Marie och Adam är övertygade om att den digitala vården kommer att vara en naturlig del av vårdcentralerna Bra Livs framtid.

– Det är så utvecklingen ser ut så det gäller att anpassa sig. Coronasituationen, med allt vad det innebär, kommer till slut att försvinna men den digitala vården är här för att stanna, avslutar de.