De vill ha din hjälp med ny vision för Eksjö kommun

Redaktionen

Visionärer. Kommundirektör Tord Du Rietz och kommunfullmäktiges ordförande Anders Gustafsson vill ha in synpunkter, tankar och idéer till Eksjö kommuns nya vision.

Visionsarbete. Eksjö kommun har idag en vision som sträcker sig fram till 2020. Men nu är det dags för en ny.

– Visionen är styrdokumentet som pekar ut riktningen mot framtiden. Där slår vi fast värderingar och inriktningar för vad som är viktigt för kommunen som helhet, berättar Anders Gustafsson som är kommunfullmäktiges ordförande i Eksjö kommun.

– Vi har påbörjat arbetet med en intern arbetsgrupp och kommer att gå ut med enkät till allmänhet, föreningar och företag där vi vill ge alla möjlighet att påverka innehållet i visionen, säger kommundirektör Tord du Rietz.

Resultatet av arbetet kommer att presenteras i februari 2018 men den nya visionen kommer inte att ha ett slutdatum (vilket den nuvarande har).

– Ambitionen är att det ska vara ett levande dokument som förändras under varje mandatperiod men som också genomsyrar allt arbete som görs i det ”dagliga” inom kommunen. Det får inte bli en vision med tomma ord – det måste fyllas med innehåll som känns relevant för Eksjö kommun, säger Anders.

– Det ska bli mycket spännande att se vilka synpunkter, tankar och idéer som dyker upp, säger Tord.