”Det finns en stor vilja att hjälpa till”

Magnus Östberg

KRIGET i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt. För oss i Eksjö innebär det bland annat en ökad våg av flyktingar som söker skydd från krigets fasor. På Eksjö kommun har man tillsammans med de kommunala bolagen jobbat intensivt för att iordningställa Itolvhallen som tillfällig bostad för människor på flykt. 

– Vi har fått en förfrågan från Migrationsverket om att förbereda platser. Men i nuläget vet vi inte hur många eller när några kommer, berättar Anette Stendahl, kommunikationchef i Eksjö kommun. 

Arbetet har gått snabbt och det finns en stor vilja att hjälpa till. 

– Det är många inom kommunen som gjort ett jättejobb, men vi har också många frivilliga som vill hjälpa till att tolka, ordna aktiviteter och liknande. Det är verkligen ett stort samhällsengagemang, säger Anette.