En gård med stolta traditioner

Redaktionen

Idag är Vaxblekargården i Eksjö en hotell- och restauranganläggning, men under århundrandena har den varit plats för många olika verksamheter. Gården är ursprungligen från 1600-talet.

Under 1600-talet beboddes gården bland annat av skräddare och garvare. 1685 köptes gården av en broderska som broderade mässhakar till kyrkorna. År 1706 drabbades gården av brand, och troligtvis är de äldre delarna av dagens Vaxblekargård uppförda strax efter detta.

Namnet Vaxblekargården kommer från verksamheten som bedrevs här under 1800-talets mitt. 1834 grundade nämligen handelsmannen Johan Lindblad ett vaxblekeri på gården. Han importerade och köpte in bivax av bönder runt Eksjö. Bivaxet fick sedan flyta i stora vattenkar ute på gården för att blekas av solljuset. Av det blekta vaxet gjorde man bland annat vita kyrkoljus men också dockhuvuden och medaljer. Vid den här tiden var Eksjös vaxblekeri det enda utanför Stockholm och affärerna gick mycket bra. Verksamheten upphörde omkring 1880. Sedan dess har fastigheten bland annat inrymt bageri och tvätteri.

Under 2000-talet har Vaxblekargården varit hotell, och det drivs sedan fyra år tillbaka av Marcus Johansson. Hotellet har idag 19 rum som varsamt renoverats med omsorg om den gamla fastigheten och varje rum har sin egen unika stil.
– Vi har planer på ytterligare 14 rum och konferenslokaler, berättar Marcus. Vi har en unik miljö här på Vaxblekaren, som vi gör vårt bästa för att ta tillvara och förädla. Vi vill att både våra mat- och hotellgäster ska känna att de befinner sig på historisk mark, avslutar Markus.

Vykort från 20-talet ur privat samling.

Vykort från 20-talet ur privat samling.