Ett speciellt år har utvecklat verksamheten

Kristoffer Karlsson

Det har varit ett mycket speciellt år med många utmaningar för vårdcentralerna Bra Liv.
– Vi måste ju lyckas med vårt ordinarie uppdrag, men även hantera alla infektionspatienter, berättar Göran Runesson som är verksamhetschef på Bra Liv i Nässjö.

Vårdcentralens uppgift är att diagnostisera, behandla och följa upp sjukdom.

– Ibland är det akut och ibland är det kroniska tillstånd som behöver följas upp i flera år, förklarar Göran Runesson. Men ett sånt här speciellt år, då Covid-19 legat som ett täcke över hela vården, har vi tvingats att tänka nytt, fortsätter han.

Många av de metoder och arbetssätt som har utvecklats under den här perioden kommer att leva vidare även efter att pandemin är över.

– Jag tror att vi kommer att lösa en mycket större del av alla vårdärenden utan fysiska besök. Det är definitivt en förändring som är här för att stanna. Dels genom appen ”Bra Liv nära”, men även genom telefon. Vi kommer även fortsättningsvis har separata väntrum för infektionspatienter för att minimera smittspridning, berättar Göran.

Under pandemin har Bra Liv fått ägna sig mycket åt rådgivning till oroliga människor.

– Det är tydligt att det är fler som ringer sin vårdcentral nu. Man är orolig och har frågor. Hur funkar corona? Ska jag vara orolig? Vågar jag hälsa på släkten? Många känner oss och vi känner dem därför blir det naturligt att höra av sig direkt till oss på vårdcentralen, förklarar Göran.

”Jag tror att vi kommer att lösa en mycket större del av alla vårdärenden utan fysiska besök”

Coronaviruset har haft stora konsekvenser för både individer och samhället i stort. Men det finns faktiskt positiva effekter av denna extraordinära händelse.

– Det har varit och är en mycket påfrestande tid, men också spännande. Vi har fått lära oss mycket nytt och vi har tagit flera viktiga steg när det gäller digitaliseringen inom vården. Det är steg som vi var väl medvetna om att vi var tvungna att ta förr eller senare, men coronasituationen har skyndat på utvecklingen, säger Göran Runesson.

Göran berättar också att vi ser en fortsatt teknikutveckling inom vården och nästa steg är att tekniken flyttar hem till patienterna.

– Att kunna övervaka patienter på distans i realtid är mycket användbart. Dels kan patienten själv direkt se hur exempelvis kost och livsstil påverkar värdena. Men det är också ett bra hjälpmedel för den behandlande läkaren som kan följa patienten på distans. Jag tror det kommer hända mycket på det här området den närmaste åren, säger Göran.

Trots att pandemin har varit en stor utmaning, har den också lett fram till att vården har utvecklats.

– Vi måste våga ompröva gamla sanningar och våga se saker ur nya perspektiv. Bara för att vi har gjort saker på ett sätt, så betyder inte det att det inte går att göra bättre. Vi måste alltid orka finnas där när människor behöver vår hjälp, så därför är det viktigt att vi hittar bra och effektiva metoder. Vi har utmanande och lärorika tider framför oss, men framtiden ser ljus ut, avslutar Göran.