Fler behöver vaccinera sig

Kristoffer Karlsson

”Faran är inte över”

Vaccinet mot Covid-19 har tagits emot väldigt väl i hela Sverige och totalt har över sju miljoner vaccinerats med minst en dos.

– Det finns en stor förståelse för att det är viktigt att vaccinera sig för att begränsa smittspridningen, berättar David Edenvik, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jönköpings Län.

Viktigt med information

– Vi är väldigt glada att så många har valt att vaccinera sig. Bland de över 50 år är vaccintäckningen väldigt god i vårt län. Vi kommer aldrig att tvinga någon att vaccinera sig, det är helt frivilligt. Däremot är det viktigt att ingen avstår från att vaccinera sig på grund av att de har fått felaktig information. Därför jobbar vi mycket med att informera om att vaccinet är det absolut bästa sättet att stoppa spridningen av viruset, berättar David Edenvik.

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att vaccinera sig har Region Jönköpings Län jobbat mycket med att göra vaccineringen tillgänglig.

– Vi är ute på arbetsplatser och skolor och har öppnat upp drop in-mottagningar på flera ställen. Vi vet att det är lätt att det inte blir av, men genom att finnas där invånarna finns så vill vi göra det enkelt för alla, förklarar David Edenvik.

Fler unga behöver vaccinera sig

Lägst vaccinationstäckning är det bland de som är yngre än 30 år.

– Vi vill uppmana även de som är mellan 16 och 30 att gå och vaccinera sig. Smittan finns kvar i samhället och även om du inte själv blir allvarligt sjuk så kan du smitta andra. Ju fler som vaccinerar sig desto fortare går det tills vi kan återvända till det liv vi är vana vid, säger David Edenvik.

De flesta biverkningar av vaccinet är av lindrig art och går snabbt över.

– Många får lite ont i armen eller feberkänsla i något dygn, men mer allvarliga biverkningar än så är väldigt sällsynta. Man måste komma ihåg att sjukdomen är många gånger farligare än vaccinet, säger David.

Det är viktigt att tänka på att Covid-19 inte har försvunnit bara för att restriktionerna nu stegvis försvinner.

– Smittan kommer att finnas kvar, och valet står egentligen bara mellan att vaccinera sig eller att förr eller senare drabbas av sjukdomen, avslutar David Edenvik.