Fokus på säker vård i höst

Kristoffer Karlsson

Trots den pågående pandemin så måste den ordinarie vården rulla på i vanlig ordning.
– Bara för att vi har en pandemi så betyder inte det att alla andra sjukdomar tar paus, säger Miriam Todd, distriktsläkare på vårdcentralerna Bra Liv i Eksjö.

Det är viktigt att alla ska känna sig trygga när de besöker vården och att ingen utsätts för onödiga risker.
– Vi har ett grunduppdrag som innebär att vi ska hjälpa dem som är sjuka. Då är det viktigt att man kan komma till oss utan att utsättas för risk att bli smittad. Därför har vi infört två olika ”spår”, som innebär att vi håller Covid-19
patienter åtskilda från övriga patienter, förklarar Marie Sjöbrink, verksamhetschef på Eksjö vårdcentral. Om det finns misstanke om Covidsmitta så har vi en lokal på sjukhuset som vi använder, fortsätter hon.
I rådande läge har det varit en utmaning att planera vården inför hösten.
– Pandemin har gjort att vi har fått tänka till lite extra. I höst har vi till exempel den ordinarie influensavaccineringen som vi måste kunna genomföra utan att utsätta våra riskgrupper för smittspridning, säger Miriam Todd.
Appen ”Bra Liv Nära” har blivit allt mer populär och fortsätter att spela en viktigt roll. I appen kan du till exempel boka tid för influensavaccinering och Covid-test. Du kan också träffa många av yrkesgrupperna på vårdcentralen, exempelvis sjukgymnaster, läkare och personal från det psykosociala teamet direkt i appen.
– Det är viktigt att förstå att appen är ett komplement som inte ersätter någon annan vård. Det är ett sätt för oss att utöka vår service och göra vården ännu mer tillgänglig, förklarar Marie Sjöbrink.
– Du ska inte vara rädd för att söka vård. Däremot är det viktig att vi gör det på rätt sätt i rådande situation. Ta alltid kontakt med oss via telefon eller appen ”Bra liv nära” i första hand. Vissa saker, som receptförnyelser och enklare diagnoser kan vi lösa utan besök, men om vi bedömer att du behöver besöka oss så ser vi till att du direkt hamnar hos rätt profession, förklarar Miriam Todd.
Trots alla utmaningar så har Bra Liv hittat ett bra sätt att ta hand om alla som behöver besöka sin vårdcentral.
– Vi är väl förberedda för hösten, oavsett om pandemin avtar eller inte. Vi har hittat bra rutiner som gör att vi kan erbjuda säker vård både för de som drabbats av Covid och de som har någon annan typ av vårdbehov, avslutar Marie Sjöbrink.