Handens kunskap

Redaktionen

Under Eksjö Julmarknad översvämmas återigen lilla Eksjö av besökare från när och fjärran. Eksjö Julmarknad utövar en stark lockelse och har något som efterfrågas idag. Den unika trästaden med dess vackra byggnader, små torg och vindlande gränder är förstås en anledning och en perfekt inramning. Men det räcker inte. Många söker efter autentiska och äkta upplevelser, som inte är påklistrad kosmetika. Hantverkarna och aktörerna vid julmarknaden är de som är den största dragningskraften.

Intresset för hantverk och närodlade produkter växer och är större än på länge. Att färga sina kläder, att odla sitt material, att ha förmåga att skala upp sin produktion och att ta tillvara den plats där vi bor är viktig och livsavgörande kunskap även 2015. Hantverk och slöjd behövs både på ett intellektuellt och fysiskt plan. Kanske som en reaktion mot ett allt mer uppskruvat tempo.

pia-kronikaLängtan efter praktisk kunskap är stor i ett samhälle där man inte behöver tillverka någonting själv. Visste du att slöjd är den mest populära fritidsaktiviteten bland unga? Det framkom vid Ungdomsstyrelsens rapport från 2011. Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och göra det man vill.

Do it Yourself handlar inte enbart om att skapa något själv, det kan också vara ett politiskt ställningstagande. DIY-rörelsen och Craftivism/hantverksaktivism vill påverka och ta ställning.

Hantverket står också i fokus i ett nystartat projekt där vi vill vitalisera hela området runt Museigården. Inledningsvis kallar vi projektet Kvarteret K, och vad som ska hända är ännu ett oskrivet blad. K kan stå för både konst, kulturarv och kvarteret Kopparslagaren. Vi vill lyfta fram handens kunskap som ett begrepp och låta kommunens invånare och besökare vara aktiva deltagare. Det blir spännande att se vad projektgruppen kommer fram till att vi ska satsa på!

Pia Löfgren
Eksjö museum