Hemlighus och skyddsrum döljs under torget

Magnus Östberg

Mitt i hjärtat av den idylliska trästaden döljer sig en mörk och dyster historia. Eller, det kanske är att
överdriva dramatiken en aning. Följ med på besök under torget där skyddsrum och offentliga toaletter fortfarande finns kvar.

Den inbitne eksjöbon minns med all säkerhet de offentliga toaletterna som döljer sig under torget. Det råder delade meningar om hur länge de var i bruk, men av klottret på väggar och dörrar kan vi i alla fall utläsa att de användes till senare delen av 1970-talet (tilläggas bör att klottrandets konst inte utvecklats märkbart sedan dess, red. anm.).
I anslutning till toaletterna finns även två skyddsrum. Det ena är idag helt igenbommat och igenfyllt. Det andra står orört men är märkt av tidens tand med färg som flagnar och en uppenbar lukt av fukt och damm.

Idag finns ingen funktion för rummen under torget, men Eksjö kommun samhällsbyggnadsavdelning har planer på att fylla dem med nytt liv.
– Det finns planer på att göra ett vattenspel på torget och då är tanken att rummen ska användas för teknisk utrustning, pumpar och styrteknik med mera, berättar Lucia Botero, stadsarkitekt i Eksjö kommun.

De ritningar som finns för rummen är daterade till 1941 vilket stämmer bra med den skyddsrumsboom som rådde under och efter andra världskriget. Men exakt när de byggdes är oklart. I dunklet finns idag bara enstaka spår av tiden som gått; En uppsättning elskåp av äldre modell. En pissoar modell 1970-tal. Toalettklotter anno 1975.

När toaletterna var i bruk var ingången en trappa precis i sydvästra hörnet av torget. Trappan fanns kvar en bit in på 1980-talet men idag finns inget synligt bevis på torget att de ”hemliga” rummen finns dolda under den kullerstensbelagda ytan.