I Eksjö sta´ på Ränneslätt

Redaktionen

Ränneslätt har varit en viktig militär mötesplats i flera hundra år, och namnet är känt över hela landet. Många är de värnpliktiga som tillbringat en period av sitt liv i Eksjö och spenderat åtskilliga timmar på skjutbanorna och övningsplatserna på Ränneslätt.

Ränneslätt är utan att överdriva klassisk mark i svensk militärhistoria. Redan på 1500-talet, då Gustav Vasa satte upp Smålands ryttare blev slätten en viktig plats och sedan dess har många olika typer av militära förband övat här. Än i dag kan man så gott som dagligen höra skjutsalvorna när Göta ingenjörregemente, Ing2 övar på Ränneslätt.

Ränneslätt har spelat en viktig roll i Eksjös militära historia och är troligen en starkt bidragande orsak till att både I12 och Ing2 hamnade just här. Platsen ansågs tidigt lämpa sig bra för militära aktiviteter och den analysen visade sig stämma ganska bra. Fortfarande, mer än 400 år senare, är Ränneslätt en välanvänd övningsplats – trots att dagens militär är något helt annat än de beridna soldater som en gång i tiden var de första som övade här.

På slätten finns ett femtontal kulturhistoriskt intressanta byggnader, bland annat “Husarernas ridhus” som byggdes 1866. Ridhuset är idag en utbildningsanläggning där Försvarsmakten utbildar i ammunitions- och minröjning. Här finns också den gamla husarkasernen från 1850 och flera andra byggnader från ungefär samma tidsperiod.

En kanske mindre smickrande del av Ränneslätts mångfacetterade historia är den så kallade baltutlämningen. Efter andra världskrigets slut satt tyska och baltiska soldater, bland annat dessertörer internerade i två läger på Ränneslätt. Dessa utlämnades under uppmärksammade former till Sovjetunionen 1945. De överlevande fick 1994 en officiell ursäkt av dåvarande utrikesministern Margaretha af Ugglas.

I dag har slätten också flera civila användningsområden och här körs årligen den stora endurotävlingen Ränneslättsloppet och mountainbikeloppet Ränneslättsturen. Här finns också en av Sveriges äldsta flygplatser som varit i drift sedan 1912.

Kungen, Gustav V besöker Ränneslätt 1925. Men människorna verkar mer intresserade av bilen. Fotograf: Okänd, ur Eksjö museums samlingar.

Foto: Oscar Rylander, ur Eksjö museums samlingar.