Järnvägsstationen

Kristoffer Karlsson

Stationshuset i Eksjö stod färdigt 1897, och med stor sannolikhet är det arkitekten Adolf Emil Melander som har ritat det. Han har nämligen ritat stationsbyggnaden i Västervik som är i det närmaste identisk och som byggdes knappt 20 år tidigare.

Järnvägsstationen är uppförd i tegel och knutarna och omfattningarna runt fönstrena är slätputsade, troligen för att efterlikna vit marmor. Från början, som du kan se på bilden ovan fanns det två balkonger på taket. Till vänster på bilden syns också den mur som löpte på båda sidor av stationsbyggnaden.

Stationshuset, som det ser ut idag. Sett från Järnvägsparken/
Österlånggatan. Foto: Magnus Östberg.

Stationen är ett typiskt exempel på nyrenässans, en stil som var mycket vanlig vid den här tiden. På platsen där Konsum ligger idag fanns ett järnvägshotell där resande kunde övernatta och få något gott att äta.

Källa: Gå och se Eksjö av Jan Agertz och Lennart Grandelius.
Historiskt foto: Oscar Rylander, ur Eksjö museums samlingar.