Få koll på dina läkemedel

Kristoffer Karlsson

Läkemedel är fantastiskt, och det finns massor av mediciner som kan hjälpa, lindra, bota och göra tillvaron enklare, säger Charlotta Larsdotter. Men det är viktig att man som patient vet varför man tar ett visst läkemedel och vad målet med behandlingen är, fortsätter hon.

Som en hjälp för patienterna har Vårdcentralerna Bra Liv tagit fram sju frågor som ska hjälpa dig som patient att bli mer delaktig i vården och på ett tydligt sätt kunna bli mer engagerad i din egen behandling.
– Vi vill att alla ska känna sig trygga med de mediciner som de tar och för oss som vårdgivare är det viktig att kunna fatta beslut på korrekta grunder. Vi behöver få veta om du har slutat ta någon medicin eller om du upplever att ett läkemedel inte har någon effekt, förklarar Charlotta Larsdotter.
Frågorna är också en bra ingång till att börja diskutera och fundera kring livsstilsförändringar.
– I vissa fall kan läkemedel helt ersättas med att man förändrar sina vanor kring exempelvis kost och motion. Ett piller hjälper ofta mot en viss specifik åkomma, men motion har massor av positiva effekter, säger Charlotta.
En levande dialog mellan den behandlande läkaren och patienten är en viktig nyckel till en lyckad behandling.
– Kan vi förstå patienten och hens behov så kan vi på ett mycket bättre nå goda resultat. De handlar om att ge bra information till patienten, men också om att få bra och aktuell information från patienten.
– Det är när patient och läkare interagerar som vi når allra bäst resultat, avslutar Charlotta Larsdotter.

Sju frågor du ska ställa till din läkare om läkemedel

Det är viktig att du känner dig trygg med de läkemedel du tar. Dessa sju frågor hjälper dig att få koll på läget!

  1. Varför ska jag ta det här läkemedlet?
  2. Finns det alternativ till läkemedel?
  3. Hur länge ska jag ta mina läkemedel?
  4. När och hur följer vi upp mina läkemedel?
  5. Kan jag ta medicinen ihop med andra läkemedel/naturläkemedel?
  6. Vilka eventuella biverkningar finns?
  7. Finns det läkemedel på min läkemedelslista som inte är aktuella?