Militär storövning i Eksjö

Redaktionen

Med start den 24 april drar den nationella försvarsmaktsövningen Aurora igång, och det kommer att märkas en hel del ökad militär aktivitet i och omkring Eksjö.

– Den största påverkan kommer att vara i trafiken. Det kommer att vara mycket militärfordon som rör sig på vägarna, berättar Joacim
Hallberg som är områdesövningsledare.

Förutom Ing2-förbanden så kommer även flera andra förband att komma till Eksjö, både från övriga Sverige, men också från Finland och Storbritannien.

– Den största delen av aktiviteten kommer att ske ute på Ränneslätt, men det kommer att bli mycket trafik in och ut ur Eksjö, förvarnar Joacim Hallberg.

Det kommer att förekomma långa militärkolonner och tidvis kan det även bli tal om sänkt hastighetsgräns på vissa vägar.

– Vi kommer givetvis att göra allt vi kan för att störa den civila trafiken så lite som möjligt, men i vissa fall får man nog räkna med lite längre restid, säger Joacim Hallberg.

Aurora pågår i hela södra Sverige och involverar både armén, marinen och flygvapnet. 

– Vi genomför en så här stor försvarsmaktsövning ungefär vart tredje år. Men pandemin satte käppar i hjulet förra gången så senast vi genomförde en övning av den här storleken var 2017, berättar Joacim. 

Övningen håller på i tre veckor, men mest aktivitet i Eksjö kommer det att vara under vecka 18. Såväl värnpliktiga som anställda soldater kommer att delta, och i viss mån kommer även tidigare värnpliktiga att kallas in på repetitionsövning.

Om du rör dig i skog och mark, framför allt i området kring Ränneslätt, så är det viktigt att respektera skyltar och fällda bommar.

– Det gäller precis samma regler som under resten av året. Om du bara ser till att följa de instruktioner som finns så är det ingen fara. Men tänk på att avlysningar och instruktioner gäller dygnet runt, avslutar Joacim Hallberg.