Nytt hälsocenter i Eksjö

Kristoffer Karlsson

Sedan några månader tillbaka finns ett hälsocenter på iTolvområdet i Eksjö.

– Det är ett samarbete mellan Eksjö kommun och Region Jönköpings län och syftet är att kunna stötta kommunens invånare till ett friskare och sundare liv, säger Charlotta Larsdotter som är direktör för vårdcentralerna Bra Liv. På hälsocentret kan man få hjälp med att hitta en sundare livsstil. Det handlar mycket om rörelse och motion men även om att förändra andra levnadsvanor.

– Vi jobbar bland annat med coachande samtal där vi tittar på bland annat sömn, kost och fysisk aktivitet, berättar Cecilia Bergander som jobbar som hälsocoach på hälsocentret i Eksjö.

 

Cecilia Bergander och Charlotta Larsdotter

 

Tanken är att man ska komma till hälsocentret under en relativt begränsad tidsperiod för att sedan själv komma igång med en sundare och mer rörlig vardag.
– Mitt jobb är bland annat att slussa ut våra inskrivna till någon förening, något av gymmen i stan eller att hjälpa dem att komma igång med egen träning, som exempelvis regelbundna promenader, säger Cecilia Bergander. Många av våra vanligaste sjukdomar är kopplade till vår livsstil och därför spelar hälsocentret en viktig roll i det förbyggande arbetet.

– En stor del av alla hjärt- och kärlsjukdomar och många cancerformer beror på hur vi lever. Motion, kost och vikt är faktorer som vi själva kan påverka och som har jättestor effekt på vår hälsa, säger Charlotta Larsdotter.

Hälsocentret är ett exempel på när flera aktörer i samhället samverkar för att uppnå ett gemensamt mål.
– Vi gillar att samarbeta med kommunen kring våra invånares väl och ve, säger Charlotta Larsdotter. Det här ett lysande sätt att jobba med hälsofrågor utan att det är direkt kopplat till sjukvård och mediciner, fortsätter hon.

Tanken är att du ska bli hänvisad till hälsocentret via vården när det finns ett behov av att göra livsstilsförändringar. Du kan då få ett stöd och hjälp med att komma igång och en liten knuff i rätt riktning.
– Det handlar inte om ett magiskt piller, utan i slutändan är det ett arbete som du måste göra själv. Fysisk aktivitet har enbart positiva biverkningar och dessutom är en promenad helt gratis, avslutar Charlotta Larsdotter.