Nyttja solen till max!

Redaktionen

Foto: Henrik Kensén

Att ta tillvara på solens strålar genom solceller är något som blir allt vanligare – även i Eksjö. Peter Sjöbrink på Eksjö Elteam menar att det verkligen slagit igenom senaste åren.

– Den första installationen gjorde vi på ett ladugårdstak för ett par år sedan, och nu har folk på allvar fått upp ögonen för möjligheterna att producera egen solel, berättar Peter.

En solcellsanläggning på ca 30 kvm ger ca 5 000 kWh om året, vilket ungefärligt motsvarar hushållselen för en villa.

– Med dagens elpriser har en sådan anläggning betalat igen sig efter 10-12 år om man räknar med det solcellsbidrag som privatpersoner kan få från Länsstyrelsen.

Bidraget som privatpersoner kan få är 20% av investeringskostnaden, dock max 37 000 exkl. moms.

– Företag kan få 30% från Länsstyrelsen, och lantbrukare som söker via Jordbruksverket kan få ända upp till 40% i bidrag, förklarar Peter.

Hur mycket kostar det?

– Ett ungefärligt jämförpris är 20 000 kr per 1000 kWh årlig effekt. En anläggning som ger 5 000 kWh om året går på ungefär 100 000 kr minus solcellsbidraget. Takunderlaget spelar även roll vad gäller priset.

Elpriserna på väg upp

– Enligt beräkningar så kommer elpriserna i Europa att jämnas ut med tiden, vilket i så fall kommer ge högre elpriser för oss i Sverige, berättar Peter och förklarar att tiden för att en solcellsanläggning ska betala igen sig blir kortare om elpriset går upp.

– Idag är det 10-12 års återbetalningstid, i framtiden är det förmodligen kortare.

Hur fungerar det med överproduktion och försäljning av el?

– I och med att de allra flesta inte har ett batteri hemma, så säljs all el som produceras på elbörsen Nordpol, sedan kvittas mängden producerad el mot din förbrukning. Din eventuella överproduktion säljs även den på Nordpol till aktuellt spot-pris, vilket är ca 25-30 öre per kWh.

– Det börjar komma batterier för privata solcellsanläggningar som gör att du kan spara överproduktionen av el och använda den när du inte har någon aktiv produktion av solel, exempelvis på morgon och kväll, eller när du laddar elbilen på natten, förklarar Peter.

Måste man ha solcellsanläggningen i söderläge?

– Nej, för privatpersoner kan det vara bättre att ha panelerna i öst-väst-läge, d.v.s att hälften av panelerna sitter på ena sidan av nocken, och hälften på andra, säger Peter. Då produceras mer el under morgon och kväll då man är hemma i huset.

Utseendemässigt, är det alltid de svarta lådorna på taket?

– Det händer väldigt mycket på den fronten just nu, solceller som är integrerade med taket finns redan, och solceller som ser ut som takpannor kommer. Men generellt är det fortfarande panelerna som gäller.