Östanåskolan

Magnus Östberg

De första studenterna sprang jublande ut från Östanåskolans huvudentré 1919. Sedan dess har otaligt många elever passerat genom de vackra lokalerna och än idag är skolan arbetsplats för cirka 680 elever och 120 anställda.

Eksjö gymnasium är idag utspritt över tre huvudsakliga fastigheter; Nova, Storegårdsskolan och Östanåskolan. Den sistnämnda är den äldsta och uppfördes redan 1910-1912. Byggnaden har dock inte alltid gått under namnet Östanå. Före gymnasiereformen 1967 kallades skolan kort och gott för Eksjö högre allmänna läroverk.

Sjung om studentens lyckliga dar…

Östanåskolan uppfördes i tre omgångar. Den äldsta byggnadskroppen ritades av arkitekt August Atterström från Jönköping. Byggnaden har en nationalromantisk stil med småspröjsade fönster och markerad bottenvåning. Den uppmärksamme noterar också burspråket på byggnadens södra sida som är ett typiskt nationalromantiskt inslag där det sitter som ett smycke på fasaden.

Östanåskolan under uppbyggnad, runt 1910. Foto: Oscar Rylander (ur Eksjö museums samlingar).

Cirka 20 år efter att den första byggnaden stod klar utökades skolan med en tillbyggnad åt öster. Den ritades av arkitekt Johan Åkerlund från Stockholm och stod färdig 1931. Trettio år senare färdigställdes utbyggnaden mot norr och det är den delen som under slutet av 1990-talet byggdes ihop med I12 och biblioteket.

Bilden är tagen efter 1935, då tillbyggnaden stod färdig. Foto: Rosenlöfs foto (ur Eksjö museums samlingar).

Genom åren har generationer av studenter passerat genom de vackra lokalerna. Men i ungdomens rus kanske inte alla har uppskattat de nationalromantiska inslagen. Eller de svartvitmönstrade klinkergolven. Eller de vackert snidade ledstängerna.
Idag går cirka 680 elever på Eksjö gymnasium och skolan är också arbetsplats för cirka 120 anställda.

Bilden är tagen ca 1911-1912. Foto Oscar Rylander (ur Eksjö museums samlingar).

Källa: Gå och se Eksjö av Jan Agertz och Lennart Grandelius.