”Penicillin har ingen effekt mot influensa”

Kristoffer Karlsson

Antibiotika må vara en mirakelmedicin i många avseenden, men mot en virusinfektion har en penicillinkur ingen som helst effekt.
– Under ett par års tid har vi arbetat aktivt med att få ner användningen av antibiotika genom att informera och utbilda allmänheten. Självklart ska vi använda antibiotika – men bara när det verkligen behövs, säger Peter Stålhammar, distriktsläkare vid Bra Liv.

Anitbiotika är ett av vetenskapens största genombrott och varje år räddar det massor av liv. Men eftersom vi har använt det för mycket så har de bakterier som antibiotikan ska ta kål på stegvis byggt upp en motståndskraft mot läkemedlet.

– Resistenta bakterier är idag ett stort hot mot sjukvården och det är väldigt viktigt att vi inte fortsätter med att skriva ut för mycket antibiotika, säger Peter Stålhammar. Traditionellt sett så har antibiotika varit en ”smidig lösning” för sjukvården. Men med facit i hand är det lätt att inse att vi har skrivit ut exempelvis penicillin alldeles för lätt, fortsätter han.

Mot virusinfektioner har inte antibiotika någon effekt alls. Men även många av de sjukdomar där läkemedlet faktiskt har effekt läker ofta ut av sig själv.

braliv– Det kan gå lite fortare att bli frisk om man sätter in en penicilinkur, men för det mesta så tar kroppen själv hand om bakterierna. Efter ca en vecka brukar du bli frisk även utan antibiotikan, säger Peter.

Vi närmar oss årets influensasäsong, då många drabbas av hög feber, halsont och hosta. Men den som tror att en pencilikur är en väg till ett snabbt tillfrisknande tror tyvärr fel.

– Influensa är en virusburen sjukdom som inte ska behandlas med antibiotika, förklarar Peter Stålhammar. Vid influensa är det istället viktigt att vila och att få i sig vätska. Du kan också lindra besvären med smärtstillande läkemedel eller vanliga halstabletter, fortsätter han.

– Om du är över 65 år eller tillhör en riskgrupp så tycker jag att du ska vaccinera dig mot influensa, avslutar Peter.

  1. Skydda dig mot infektioner genom att vara försiktig vid nära kontakt med infekterade människor. Använd handsprit och var noga med att tvätta händerna, speciellt innan du äter.
  2. Genom att äta bra, sova ordentligt, motionera och undvika stress, inte röka eller använda alkohol i större mängder, hjälper du din kropp att hålla sig stark och frisk.
  3. Vid många bakterieinfektioner har du liten eller ingen nytta av antibiotika – och vid virusinfektioner har det ingen effekt alls. Det är viktigt att vi inte använder antibiotika i onödan!
  4. Om du är äldre eller har någon kronisk sjukdom så rekommenderar jag att du vaccinerar dig mot influensa. Hör av dig till din vårdcentral så får du mer information.