Pure Balance utökar

Kristoffer Karlsson

Sedan i augusti har Pure Balance utökat sina lokaler med ett aktivitetsrum som ligger i anslutning till Livskrafts lokaler på Kaserngatan där hon har sitt ordinarie behandlingsrum.

– Jag har märkt en ökad efterfrågan på mina tjänster från företag och med den nya lokalen kan jag ta emot grupper även under dagtid. Många företag vill ha hjälp med hälsofrämjande aktiviteter. Det kan handla om allt från föreläsningar om stresshantering, meditation eller andningsövningar, berättar Anna.

Något som har blivit allt mer populärt är ”coachande samtal”.

– Här utgår jag hela tiden från vad individen vill uppnå för att hitta harmoni i livet och sen fokuserar vi på vad det är som står i vägen för att nå dit, förklarar Anna.

I utbudet finns många olika typer av behandlingar, men alla har det gemensamt att det handlar om att hitta sig själv och bli medveten om hur våra tankar och känslor påverkar oss.

– Jag erbjuder bland annat Gong-avslappning, akupressur och Qigong. Hela mitt utbud finns att läsa mer om på min hemsida, säger Anna.
Den 10 oktober bjuder Pure Balance in till en föreläsning som bottnar i Annas egna upplevelser.

– Föreläsningen har rubriken ”Utmattningen gav mig kraften att leva”. Jag vänder mig till alla, men kanske framför allt till de som har varit, eller som är på väg att bli utmattade. Genom mina egna erfarenheter vill jag visa hur man kan bryta invanda beteenden och tankemönster och på så sätt hitta nycklarna till att bryta utmattningen, förklarar hon.