Roger har ordet: Ingenting är omöjligt – det kanske bara tar lite längre tid

Redaktionen

Roger Didrick, ordförande, eksjö.nu

Jag har fått den stora äran att bli ny ordförande i eksjö.nu. När jag fick frågan kände jag mig både ärad och fundersam. Det är en ära att få efterträda Bengt Wiman som gjort ett fantastiskt jobb med att, tillsammans med personalen, profilera om eksjö.nu till den aktiva näringslivsorganisation som det är idag. Äran finns också på det personliga planet eftersom det var Bengt som en gång i tiden fick igång mig inom näringslivet genom att rekrytera mig till Becker Acroma och där lära mig att ”ingenting är omöjligt” det kanske bara tar lite längre tid.

Fundersam till förfrågan var jag på grund av att jag inte till vardags jobbar i kommunen utan sedan sju år tillbaka är VD på Finess Hygiene som ligger i Kisa. Kommer tiden att räcka till och kan jag bidra på ett positivt sätt till att fortsätta utveckla näringslivet i Eksjö kommun? Svaret på den frågan blev ja och jag började mitt arbete vid årsmötet 2017.

Positivism och tron på att det finns möjligheter i det mesta är något som präglat mig genom livet och det vill jag ta med mig i arbetet kring Eksjös
näringsliv. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket och lära av varandra för att utveckla den bygd som vi alla är en del av.

Näringsliv för mig är många olika delar som får samhället att fungera vilket innebär att vi måste tänka i alla olika former; produktion av produkter, handel, service, tjänster och byggnation är exempel på verksamheter i det lokala samhället som vi vill ska utvecklas. Där ska eksjö.nu kunna vara en hjälpande, stödjande och supportande faktor.

Vårt arbete inom eksjö.nu är att förmedla de möjligheter som finns till det lokala näringslivet. Frågan som inställer sig i det fallet är hur vi på bästa sättet kan ”utnyttja” det som erbjuds.

Det som attraherat mig med eksjö.nu är det engagemang som jag känner finns i organisationen och dess medlemmar. Framtidstron är stark och det erbjuds mycket; uppstartshjälp vid nybildande av bolag, utbildningar som vänder sig till existerande bolag och nätverk av olika slag, där vi kan lära av varandra, som har samma utmaningar och möjligheter som jag själv.