Sidenhandlaren borgs gård

Magnus Östberg

Från siden via järn till underkläder

Huset som idag inrymmer Näckrosen underkläder byggdes 1857 av siden- handlaren Carl W. Borg. Och det är efter honom som hela kvarteret fått sitt namn.

1857 måste varit något av en byggboom i centrala Eksjö. Alla fastigheter med fasader mot den södra delen av torget uppför- des nämligen samma år. Målet var att fasaderna skulle vara helt symmetriska vilket gör att en del av dem har blindfönster och andra arrangemang.

Huset i korsningen mellan Södra Storgatan och Södra Kyrkogatan uppfördes av sidenhandlaren Carl. W Borg och det är efter honom som hela kvarteret har fått sitt namn; Borgen. Det sägs att det i Borgs butik gick att köpa allt från färdigsydda kostymer till jaktgevär och till och med konst.

Borgs fru hade ambitionen att inreda en fotoateljé i vinds våningen och ansökte om detta 1891. Ansökan avslogs dock eftersom det inte var tillåtet med en tredje våning. Sex år senare fick dock hovfotograf Oscar Rylander godkänt på samma ansökan och kunde öppna sin studio 1897.

Oscar Rylander är ett välbekant namn för den som kan sin eksjöhistoria eftersom mängder av hans bilder finns bevarade på Eksjö museum. Rylander hade sin ateljé i huset till 1915 då han flyttade sin verksamhet till Jungfrugatan och Rosenlöfs foto övertog ateljén vid torget.

1926 flyttade Järnstedts färghandel in i huset och då uppför- des också den pampiga entrén som kallas Järnstedts hörna.

Källa: Gå & se Eksjö, Jan Agertz, Lennart Grandelius 2003.
Foto: Oscar Rylander (från Eksjö museums samlingar)