Skapa trygghet i vardagen

Redaktionen

Det allra bästa sättet att skydda sig mot olyckor är att se till att de aldrig händer. Det finns mycket du kan göra för att göra ditt hem säkrare och på så sätt förebygga många av de vanligaste skadorna.

– Barngrindar vid trappan och spisskydd är två viktiga saker som alla småbarnsföräldrar ska se till att ha. Sen är det också viktigt att se till att förvara farliga verktyg och knivar samt kemikalier som diskmedel och mediciner så att barnen inte kan komma åt dem, tipsar Joakim Gustavsson kontorschef på Länsförsäkringar. Självklart är det också viktigt att ha en bra cykelhjälm på sig i trafiken och fräscha reflexer eller reflexväst när barnen rör sig utomhus i mörker.

Det går att förebygga olyckor i viss mån, bland annat genom att åtgärda säkerhetsrisker i hemmet, men helt skyddad kan man så klart inte vara.

– Däremot rekommenderar jag alltid att man även ska vara försäkrad för sådant som kommer inifrån, för det är i många fall omöjligt att förebygga. En olycksfallsförsäkring gäller för ”plötslig och oförutsedd händelse som kommer utifrån”, till exempel om du snubblar, trillar på cykel eller gör dig illa i pulkabacken. För att försäkringen ska gälla för skador som kommer inifrån, till exempel sjukdomar som astma och diabetes, så måste man ha en sjukförsäkring.

Vårt samhälle ger ett visst skydd. När våra barn besöker läkare så kostar det inget. Kommunen har ockås en försäkring för barn inskrivna i grundskola. Skyddet i den försäkringen är dock ofta begränsat till olycksfallsskador, samt kan vara begränsat till skoltid. För att vara säker på att få tillräcklig ersättning kan det vara bra att teckna en speciell barnförsäkring.

– Då är du skyddad både mot olyckor och sjukdomar, och du kan få ersättning för merkostnader och det som kroppen och läkekonsten tillsammans inte klarar att få bort, som till exempel ärr eller funktionsnedsättning, eller om en sjukdom/skada gör att barnet inte kommer ut i arbetslivet, förklarar Joakim Gustavsson.

Värt att veta om barnförsäkringar!
Det är vanligare att barn får bestående skador på grund av sjukdom än av olycksfall. Se därför till att din barnförsäkring ger ersättning både vid sjukdom och olycksfall. När du ansöker om en barnförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration med frågor om barnets hälsa. Det är bra att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan eventuella problem har visat sig.
Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå