Societetshuset i Eksjö

Magnus Östberg

Med närmare 200 år på nacken är ”Societetshuset” långt i från Eksjös äldsta byggnad. Men under åren har huset inrymt allt från konditori till danssalong och församlingslokal.

Societetshuset har förmodligen fått sitt namn från tiden runt 1845. Då ägdes huset av ett ”societetsbolag” som använde salongen på övervåningen för teater, trolleriföreställningar, baler och konserter. Huset var en självklar del i Eksjös hektiska nöjesliv under 1850-talet. Nöjeslivet fick dock ett abrupt slut på grund av branden på Söder 1856 då fastigheten såldes.
Men huset byggdes redan 25 år tidigare; 1829-1830. Det uppfördes av handlaren Samuel Aschan och hade 17 rum varav ett var danssalong (på övervåningen).


1864 tog verksamheten i huset en drastisk vändning. Det köptes nämligen av handlare och missionsvännen Johan Rudin som förvandlade teatersalongen till möteslokal för den purfärska missionsförsamlingen. Här huserade församlingen ända fram till 1879 då övervåningen byggdes om till bostäder.
Genom åren har fasaden genomgått både större och mindre förändringar. Bland annat har huset haft balkonger och entréer mot torget. Idag finns inga kvar. Det har även funnits en uteservering längs fasaden mot Lilla torget. Det var under början av 1900-talet som Elisabeth Eklunds kafé (se bild ovan) höll till på bottenvåningen. Kaféet drevs samtidigt som Melander & Larssons speceri och grossisthandel. Båda verksamheterna upphörde under slutet av 1950-talet.
Societetshuset är idag en del av kulturarvet i Gamla stan i Eksjö. Det är en tidskapsel med arkitektoniska inslag från 1800-talet i form av bågformat fönster och förenklade korintiska kapitäler som pryder fasaden.

Källa: Gå och se Eksjö, Jan Agertz och Lennart Grandelius

Fler historiska platser hittar du här >>