Tomter släpps i Sjöhagen

Redaktionen

sjohagen

Kärt barn har många namn. Tomterna i området vid Sjöängen har redan haft flera benämningar. Men i samband med att den första etappen med åtta tomter nu släpps får området namnet Sjöhagen. Totalt handlar det om tolv tomter i två etapper och den första etappen är nu öppen för intresseanmälan.

Väster om villaområdet är det planerat för sex stycken parhus som ligger direkt öster om I12-området.