Vårdsamordning gör det enklare för patienterna

Kristoffer Karlsson

Med vårdsamordning kan man i många fall förkorta sjukhusvistelser genom att se till att patienten har rätt hjälp i hemmet.

– Den stora vinsten är att vi på vårdcentralen, sjukhuset och kommunen kan samverka och samordna våra insatser på enkelt och effektiv sätt, säger Frida Celinder som är arbetsterapeut och vårdsamordnare på Bra liv i Eksjö. Som patient kan det ibland vara förvirrande och svårt att veta vad som är kommunens, sjukhuset eller primärvårdens ansvarsområde, fortsätter Susanne Bergander, sjuksköterska och vårdsamordnare.
En viktig del av vårdsamordningen är ett möte där biståndshandläggare från kommunen, hemsjukvården och eventuell hemtjänst- och rehabpersonal tillsammans med en vårdsamordnare träffar patienten och dess anhöriga.

– Vilka som deltar på samordningsmötet styrs helt och hållet av patientens vårdbehov. Vi har också möjlighet att ha med deltagare på länk via en dator, berättar Susanne och Frida. Vi som vårdsamordnare blir en slags spindel i nätet som kommunicerar med de olika aktörerna, fortsätter de.
På vårdcentralerna Bra Liv i Eksjö finns tre vårdsamordnare som håller kontakten med både anhöriga, kommunen och sjukhuset och ser till att alla har samma information.

– Vi har ett digitalt system där vi kommunicerar med varandra. Vi på Bra liv får till exempel en signal när någon av våra patienter läggs in på sjukhus och personalen på sjukhuset kan se vilken hjälp patienten har i hemmet och om det finns inbokade besök hos vårdcentralen, förklarar Susanne Bergander.
Det finns stora fördelar med vårdsamordning, framför allt för patienterna.

– Ett bra exempel på när vård-
samordning är bra är när en patient blir utskriven från sjukhuset. Då vet personalen vilken hjälp patienten har i hemmet, exempelvis hemtjänst, och det går snabbt att göra en bedömning om några ytterligare insatser krävs, förklarar Susanne Bergander.
Efter två veckor görs alltid en uppföljning för att kunna utvärdera och se hur väl insatserna har fungerat.

– Ofta har det fungerat väldigt bra och det är kul att se vilken nytta vi har gjort för patienten, säger Frida Celinder.

– Som vårdsamordnare kan vi stötta både patienter och anhöriga på ett bra sätt. Det är ett mycket inspirerande arbete, med många möten och samtal som jag tror gynnar våra invånare, avslutar Susanne Bergander.