Vill forma framtidens bostäder

Carina Engqvist

forma

Forma Framtid har på kort tid blivit en dynamisk mötesplats med en behaglig mix av träning, hälsa, kontorslokaler och bostäder. Nu vill Mikael Sjödahl och bröderna Petter och Daniel Johansson ta satsningen till en ny nivå. De står beredda att bygga lägenheter på Nannylundsområdet.

På mindre än ett år har Forma Framtid renoverat och hyrt ut varenda kvadratmeter av fastigheten intill riksväg 40 på Nannylundsområdet i Eksjö. Gymmet, med Höglandets modernaste utrustning, vägg i vägg med Smålands Rygg- och idrottsklinik och en välkomnande lounge är hjärtat i verksamheten. I huset finns också massage, skönhetsbehandlingar, läxhjälp, konferenser, yoga, akupunktur, barndans, kurser i självförsvar, skräddarsydda träningspass och ett nära samarbete med Friskis & svettis.

Rörelse som livsstil

Konceptet, som bygger på att fysisk aktivitet ska vara roligt, lättillgängligt och en naturlig del av vardagspusslet, tilltalar både företag och privatpersoner. I dagsläget står många enmansföretag i kö till de redan uthyrda kontorslokalerna i anslutning till gymmet. De toppmoderna boenderummen är uppbokade på årsbasis och både företag och hotell har bokat in sig för att hyra den helt nyrenoverade boendedelen med tre övernattningsrum. Forma framtid har redan etablerade kontakter med riksidrottsförbund, elitidrottare och föreningar utanför Eksjö som vill samarbeta på olika sätt.

”Lättillgänglig träning blir ett mervärde för hyresgästerna”

– Dessutom får vi massor av förfrågningar om bostäder, inte minst från åldersgruppen 55+ som vill sälja sina hus och flytta till en central men naturnära miljö där de kan fortsätta vara aktiva, säger Daniel Johansson och berättar att flera lokala entreprenörer är intresserade av att investera i bostadsprojektet.

Modern industriell design

Byggnaderna ska smälta in i parkmiljön och placeras i anslutning till Forma framtids idrotts- och simhall.

– Både idrottshallen och simhallen används mer än vi trodde när vi tog över området. Vi har renoverat båda byggnaderna till viss del men ser möjligheter att skapa en toppanläggning med nya ytskikt, fräscha omklädningsrum och att göra om simhallen till en mysig spa-miljö, berättar Petter Johansson.

En investering på 3,5 miljoner kronor, som inte kan finansieras av dagens beläggning. – Men som en del i en större satsning på bostäder hamnar vi i ett helt annat läge. Investeringen i idrottsanläggningen går hand i hand med Forma Framtids bostäder, där både yngre och äldre kan få sitt lystmäte inom fysisk aktivitet. Lättillgänglig träning blir ett mervärde för hyresgästerna, förklarar Petter.

Stora delar av grundservicen finns redan i företaget. Gymmet är öppet 04.30 till 23.00, receptionen är bemannad dagtid och vaktmästare är en del av den befintliga organisationen.

Framtidsvision

I Forma Framtids vision för området är de första 20 lägenheterna bara början.

– Vi tror på Eksjö. Det finns ett stort sug efter bostäder och vi bygger gärna lika många lägenheter till. Nannylundområdet har potential att bli en levande och attraktiv stadsdel, vem vet vad som växer fram i nästa steg? En belyst promenadslinga genom området, äldreboende, förskola, närbutik och restaurang? Krögare som är nischade inom kost och hälsa har redan visat intresse. Det är nu det är läge att satsa. Vi är beredda och vill gärna komma igång så fort som möjligt, avslutar Mikael.

Nannylund nästa

”Många vill bo i Eksjö och behovet av bostäder är stort. Ett av kommunens stora hopp är det sju hektar stora Nannylundsområdet”

-Det är ett av de sista stora områdena med centralt läge i stan. Här finns potential för ett spännande framtida bostadsområde, konstaterar planarkitekt Marcus Åberg.

Höglandssjukhuset byggs om för miljardbelopp, försvaret är starkt och näringslivet blomstrar samtidigt som Eksjö utvecklas som destination och boendeplats. Det finns många naturliga skäl till att lägenhetskön är lång och att Eksjö kommun befinner sig mitt i en byggboom.

”Hela processen handlar om hur vi kan använda marken på bästa sätt”

– Vi säljer fler tomter nu än vi gjort på hela 2000-talet. Mycket talar för att Eksjö ska fortsätta växa och att vi kommer att behöva tomter för att kunna möta upp behoven från olika målgrupper, säger Marcus Åberg.

nannylundHan tror på Nannylundsområdet av flera skäl. Dels för det natursköna läget med stora grönytor, äldre lövträd och alléer. Den karaktären ska bevaras, fastslår han. Dels för områdets centrala placering inom ramen för den klimatsmarta trekilometerstaden Eksjö. Forskning visar att i en tät stad, med ett utvecklat gång- och cykelnät, behövs inte lika många bilar.

– I ett visionärt arbete kan man också fundera på järnvägen. Finns det möjlighet att skapa en hållplats för sjukhuset, som bara ligger ett par kvarter från Nannylundsområdet? Kan vi utveckla nya intressanta stråk? Om förbifart Eksjö blir verklighet och riksvägen blir stadsgata innebär det nya spännande möjligheter för nya områden längs vägen, säger Marcus, som tillsammans med sina kollegor på samhällsbyggnadssektorn står inför arbetet med den nya detaljplanen för Nannylundsområdet.

– Hela processen handlar om hur vi kan använda marken på bästa sätt. Det är en lång process vi har framför oss och ännu finns det ingenting som är bestämt.

Eksjö kommun köpte Nannylundsområdet av Region Jönköping 2015 och sålde direkt 9 000 kvadratmeter till Forma framtid. Itolv AB har option på området och har hittills köpt tre huskroppar, varav en byggs om till 20 lägenheter och en lokal, där tanken är att Eksjöbostäder och Eksjö kommunfastigheters medarbetare ska ha gemensamma personalutrymmen, lager etc.