OMI ger effektivare vård

Kristoffer Karlsson

– OMI-utbildningen har gett mig nya verktyg i behandlingen av patienter med problem i rörelseapparaten, berättar Amanda Andersson, leg. fysioterapeut på vårdcentralerna Bra Liv i Eksjö.

När en patient söker vård för exempelvis smärtor i foten får hen direkt träffa en sjukgymnast på vårdcentralen.
– Har man problem med leder eller muskler så finns det ingen vinst med att först träffa en läkare. Då får man komma direkt till en sjukgymnast eller fysioterapeut, förklarar Amanda.
Patienten blir då undersökt enligt ett speciellt flöde.
– Enkelt förklarat så använder vi oss av uteslutningsmetoden för att fastställa orsaken till de problem som patienten upplever, förklarar Amanda. Först och främst behöver vi veta om besvären kommer från en muskel eller en led. Därifrån går vi vidare för att hitta en lämplig behandling.
Eftersom OMI-utbildningen är standardiserad kan personalen på ett enkelt sätt samråda med kollegor på andra vårdcentraler.
– Utbildningen ser precis likadan ut för läkare och sjukgymnaster. Det gör att vi använder samma terminologi och lätt kan diskutera ett fall över yrkesgränserna. Det är en stor fördel med OMI, säger Amanda.
Fler och fler inom Bra Liv utbildar sig inom OMI och kunskapen sprider sig till fler och fler vårdcentraler och medarbetare.
– Just nu är det två sjukgymnaster och en läkare från Eksjö vårdcentral som genomgår utbildningen, berättar Amanda, som själv tog sin OMI-examen i maj förra året. Det känns tryggt att ha ytterligare ett verktyg i verktygslådan som gör att vi kan hjälpa våra vårdtagare ännu bättre, avslutar Amanda.

Vad är OMI?

Ortopedisk medicin (OMI) är en metod för diagnostisering och behandling av problem i muskler, leder, senor, ligament samt skador eller sjukdom i nacke, rygg och leder.