Effektivare vårdcentral i Eksjö

Kristoffer Karlsson

Eva Karlsson, Sara Mannerback och Susanne Bergander.

För att du ska få så bra vård som möjligt har Eksjö vårdcentral nyligen inrättat något som kallas för teammottagning, berättar Sara Mannerback, som är vårdenhetschef.
– Det innebär, enkelt förklarat, att du får träffa rätt kompetens direkt och att ditt besvär fördelas till den som bäst kan ta hand om det. Har du exempelvis ont i ryggen så kommer du först till en sjukgymnast, och behöver du medicin så finns läkare i teamet. Teamet består också av en sjuksköterska och tillsammans ser de till att du får den hjälp som just du behöver, fortsätter Sara. En annan nyhet sedan några veckor tillbaka är den så kallade samordningsmottagningen.
– Det är ett sätt för dig som har ett lite större vårdbehov att få en trygg och kontinuerlig vårdkontakt, berättar Susanne Bergander, distriktssköterska. Vi tittar på hela livssituationen och skapar oss en helhetsbild av vårdbehovet. Patienten får ett direktnummer och en fast kontaktperson, vilket ökar tillgängligheten och tryggheten, fortsätter hon.
– Vi tror mycket på det här arbetssättet och framför allt gör det att vi kan hjälpa fler människor att få precis den hjälp som de behöver, avslutar Eva Karlsson, sjuksköterska.