Spring för att uppmärksamma psykisk ohälsa den 10 oktober

Redaktionen

psykiskohalsa

Den 10 oktober arrangeras aktiviteter i centrala Eksjö för att uppmärksamma World Mental Health Day. Stora torget och Metrolpolbiografen är de huvudsakliga platserna för arrangemangen.

Mellan 10-14 kommer föreningen Hjärnkoll finns på Stora torget för att informera om psykisk ohälsa.

Under förmiddagen kan du gå eller springa ett lopp längs Hälsans stig, med start och mål på Stora torget. Eksjö gymnastiksällskap igång uppvärmningen kl 10.50, sedan är det öppen start mellan 11.00-11.15. Ingen föranmälan krävs. Genom loppar hoppas arrangörerna på att väck uppmärksamhet och skapa en större öppenhet kring psykisk ohälsa.

Kl 16.00 ges en föreläsning av föreningen Hjärnkolls ambassadör på ämnet i Metropolbigrafens salong. Därefter finns möjlighet till eftersnack och reflektion. Dagen avslutas med ett fackeltåg från biografen och genom stan.

Under hela dagen kommer det finnas möjlighet att skänka ett bidrag till psykiatrifonden.

Arrangemangen i Eksjö arrageras och stöttas av föreningen Hjärnkoll, Studieförbundet vuxenskolan, Metropolbiografen, Eksjö gymnastiksällskap, Eksjö Södra IK och Eksjö handel.