Bra Liv Nära – regionens egen vårdapp

Kristoffer Karlsson

Bra liv nära – ja, så heter den – Region Jönköpings egen vård-app. I appen kan du prata, chatta och ha videosamtal med sköterskor, läkare, sjukgymnaster och flera andra yrkesgrupper.
– Den 1 oktober släpper vi flera nyheter i appen, som vi tror kommer göra den ännu mer användbar. Du kommer bland annat kunna förnya recept på ett enkelt sätt och vi drar även igång en tjänst för resevaccinationer, berättar Ulf Österstad som är verksamhetschef för Bra Liv Nära. Vi kommer även att öka bemanningen i appen, vilket kommer göra att man kommer få fler tillgängliga tider och ännu kortare väntetider, fortsätter han.

Samma vård, bara en annan kanal

En stor fördel med att använda vårdcentralerna Bra Livs egen vårdapp är att personalen har tillgång till din journal.
– Det är precis som ett vanligt besök på vårdcentralen. Samma kostnad, samma personal – enda skillnaden är att du inte behöver ta dig till den fysiska vårdcentralen, säger Ulf Österstad.
Den digitala vården sprider sig snabbt i samhället och fler och fler börjar använda sig av den.
– Vi har bara sett början än. Vi håller redan nu på att titta på olika former av automatiseringar. I framtiden tror jag vi kommer kunna prata med en robotsköterska som dygnet runt kan svara på alla dina frågor. Artificiell intelligens och Machine learning kommer på bred front och vården är inget undantag, säger Ulf Österstad.

Ulf Österstad, läkare och verksamhetschef för Bra Liv Nära.

Många har redan hittat till appen, och sakta men säkert ökar antalet användare.
– De stora användargrupperna är småbarnsföräldrar och de som befinner sig ”mitt i livet”, men vi ser även ökningar bland de som är lite äldre. De allra flesta har en smartphone idag, och det är allt som krävs för att kunna använda appen, säger Ulf Österstad.
Syftet med appen är att med hjälp av modern teknik göra vården mer tillgänglig för alla.
– Vi gör den här resan tillsammans med våra invånare. Vi vill hitta sätt att möta patienterna på bästa sätt, oavsett om det är via ett fysiskt besök eller via en app i telefonen, avslutar Ulf Österstad.