Skydda dig själv och din omgivning – vaccinera dig

Redaktionen

I Sverige har vi ett omfattande vaccinationsprogram som ska skydda oss mot till exempel mässlingen, polio, röda hund och ett tiotal andra sjukdomar.
– Tack vare vaccinationerna är dessa sjukdomar mycket ovanliga i Sverige idag, säger Mats Osbeck. Det finns ett stort vetenskapligt belägg för att detta är ett framgångsrikt recept, och jag tycker det är självklart att man ska vaccinera sina barn, fortsätter han.

Mats Osbeck, specialist
i allmänmedicin.

Ett annat tillfälle då det kan vara viktigt att vaccinera sig är när du ska ut och resa till andra delar av världen.
– Tänk på att ta kontakt med vården i god tid. Ofta ska du ta flera doser och det kan dröja lite innan du har fullt skydd, förklarar han. Vaccinationssköterskorna på din vårdcentral vet precis vilket skydd du behöver baserat på vart du ska åka. Det kan också variera lite beroende på när på året du åker, fortsätter Mats.

Vaccination mot influensa erbjuds gratis till alla som är gravida, över 65 år eller har någon kronisk sjukdom.
– Vi rekommenderar alla som tillhör någon av riskgrupperna att vaccinera sig mot influensan, säger Mats Osbeck.

Att vaccinera sig är ett bra sätt att skydda sig själv och sin omgivning mot vissa sjukdomar.
– Har du frågor eller vill du veta mer om vaccination så vill jag påminna om 1177.se. Där finns faktagranskad, och pålitlig information, avslutar Mats Osbeck.

Vårdcentralerna Bra liv svarar på dina frågor!

Ögoninflammation – ska man behandla eller låta det läka av sig själv?
/ Annmarie, Forserum

Svar: Beror den på infektion så kan det räcka med att tvätta med vatten och hålla god hygien. Var noga med att inte sprida det till andra ögat. Om det inte vill ge med sig, blir varigt och kladdig – sök vård. Besvären är ockå lätta att förväxla med allergiska besvär. Om irritationen uppstår samtidigt i båda ögonen är det inte ovanligt att det är pollen som är boven i dramat. Om du har linser så är det bra att plocka ut dem och använda glasögon tills dina ögonbesvär är borta. Linserna orsakar onödig irritation för hornhinnan.

Är TBE-smittade fästingar vanliga i vår del av landet? Ska man söka vård vid fästingbett?
/ Maria, Hult

Svar: Generellt sett är det kustområdena kring Stockholm samt områdena runt Vänern och Vättern som är de största riskområdena för fästingburen TBE-smitta. Är du mycket ute i skog och natur kan det vara vettigt att vaccinera sig. Prata med vaccinationssköterskan på din vårdcentral. Bar hud är en riskfaktor så det är bra att ha stövlar och långbyxor när du rör dig i naturen. Till skillnad från borelia så syns inte TBE på fästingbettet. Symptomen kan också komma ganska långt efter själva bettet och därför kan det vara svårt att upptäcka. Borelia ger en röd ring runt bettet – ser du det så sök vård.

Skicka din fråga till fraga@eksjoco.se