”Tillsammans har vi löst uppgiften”

Kristoffer Karlsson

Även om pandemin inte är över, så är med stor sannolikhet den värsta tiden förbi.
– Jag vill tacka alla medarbetare, patienter och frivilliga för det enorma arbete vi har gjort tillsammans, säger Charlotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv.

Det första fallet av Covid-19 konstaterades i Sverige den 31 januari 2020. Några månader senare visste vi att en pandemi hade brutit ut. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått inom vårdcentralerna Bra Liv.

Charlotta Larsdotter, direktör Vårdcentralerna Bra Liv.

 

– Vi är otroligt stolta över det arbete som vår personal har gjort under den här tiden, säger Charlotta Larsdotter.

 

 

I början handlade den mycket om provtagning, men också om att ställa om samtliga vårdcentraler till att säkert kunna ta emot alla patienter.

– Det ska vara tryggt att besöka sin vårdcentral. Därför skapade vi separata flöden på alla våra vårdcentraler. Det var extremt viktigt att inte blanda patienter med misstänkt Covid-19 med de som sökte vård av andra anledningar, säger Charlotta Larsdotter.

Under hela pandemin har förståelsen från invånarna varit stor, och man har tagit till sig de råd som kommit från vården och folkhälsomyndigheten.

– Vi ser tydligt att vi har blivit bättre på att hålla avstånd, undvika närkontakt och att sköta vår handhygien, säger Charlotta Larsdotter. Vi är också mycket glada att så många har använt sig av våra digitala kanaler när de söker vård. Det minskar belastningen på vårdcentralerna och minskar risken för smittspridning, fortsätter hon.

Just nu handlar pandemiarbetet väldigt mycket om vaccinationer.

– Vi vill nå ut till de sista som fortfarande inte har valt att vaccinera sig. Tillgången till vaccin är nu god och vi har gjort det lätt att vaccinera sig. Det är bara att gå till sin vårdcentral eller någon av våra drop-in mottagningar – då

behöver du inte ens boka tid i förväg, säger Charlotta Larsdotter.

I skrivande stund så ser vi en svag ökning av Covid-fallen igen.

– Den fjärde vågen är här nu. Den är betydligt mildare än i många andra delar av Europa, tack vare att över 80 procent av befolkningen är vaccinerade. Men det är viktigt att vi förstår att pandemin inte är över, avslutar Charlotta Larsdotter.

VAD GÄLLER NU?
Det enda säkra sättet att
minska risken bli allvarligt sjuk i Covid-19 är att vaccinera sig.

Om du får feber i 2-3 dagar och känner dig förkyld, kontakta din vårdcentral för rådgivning – oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Foto: Johan Werner Avby