”Utvecklingen inom vården har varit fantastisk”

Redaktionen

Catrin Blomstrand är 34 år och jobbar som allmänläkare på Vårdcentralerna Bra liv i Eksjö. Håkan Detterfelt är 73 år och har nyligen pensionerat sig från en lång yrkesbana som läkare.
– Det har hänt otroligt mycket på de här åren, inte minst medicinskt, berättar Håkan. Vi kan bota betydligt fler åkommor idag jämfört med när jag började i yrket, fortsätter han.

Att jobba som allmänläkare inom primärvården är på många sätt ett givande yrke.

– Det är en förmån att få möta patienterna ansikte mot ansikte och följa dem genom livet. Just kontinuitet är viktigt för oss – inom primärvården behandlar vi patienter och inte sjukdomar. Vi har ett stort ansvar, men får också möta mycket tacksamhet säger Catrin. Under alla mina år har jag aldrig ångrat mitt yrkesval, fyller Håkan i.

Patienterna idag är mer välinformerade och det är inte ovanligt att man har en idé om vad man har drabbats av redan innan man söker vård.

– Det är för det mesta positivt, säger Håkan. På internet finns otroligt mycket information kring hälsa och sjukdomar, men det är viktigt att vara källkritisk. Jag brukar fråga vilken sajt de har varit inne och läst på, fortsätter Håkan.

Under de senaste decennierna har hela administrationen inom sjukvården datoriserats och Håkan och Catrin ser bara fördelar med det.

– Det är en otrolig hjälp att vi enkelt kan se tidigare läkarbesök, medicinlista, osv när vi träffar nya patienter, säger de. Idag skulle inte vården fungera utan datorer, fortsätter Håkan.

Ett behov av vård har givetvis alltid funnits, men vilken typ av vård som efterfrågas varierar över tid.

– Förbättringar i arbetsmiljön har gjort att det idag är ovanligt med arbetsrelaterade förslitningsskador. Idag uppstår problem snarare på grund av att vi sitter för mycket still, säger Håkan. Stressrelaterade åkommor är också vanligare idag, mycket på grund av att kraven både i arbetslivet och i privatlivet har blivit högre, fortsätter han.

Vi blir allt friskare och det har fört med sig att vi lever allt längre.

– Det sägs att hälften av alla barn som föds idag kommer att bli 100 år gamla, och jag tror att det ligger mycket i det, säger Håkan. Vi märker att våra patienter blir allt äldre och det ställer också nya krav på oss inom sjukvården, fortsätter Catrin.

Utvecklingen går hela tiden framåt i hela samhället och detsamma gäller givetvis inom vården.

– Det finns flera exempel på sjukdomar som för bara någon generation sedan hade en dödlighet på 100 procent, men som idag de alla flesta återhämtar sig ifrån, säger Håkan. Både läkemedel och det medicinska kunnandet har gått väldigt mycket framåt, fortsätter Catrin.

När jag ber Håkan och Catrin att förutspå framtiden och titta tjugo år framåt i tiden så tror de att den medicinska utvecklingen kommer att fortsätta, och att vi kommer att kunna bota ännu fler sjukdomar.

– Cancervården kommer att gå framåt de kommande åren och dödligheten kommer att minska betydligt. Redan idag ser vi att vi kan behandla flera typer av cancer som tidigare innebar en säker död, avslutar Håkan.