Lokalproducerat öl nära dig?

Redaktionen

lokal_beer

Smålands gyllene produceras av mikrobryggeriet Egnells i Eksjö. Ölet har stor efterfrågan och skulle kunna vara en självklarhet på tio olika systembolag inom en 15 mils radie från Eksjö.
– Utbudet styrs dock av efterfrågan som bara mäts genom att någon konkret efterfrågar en specifik produkt från ett specifikt företag, berättar Christoffer Neese som driver Egnells bryggeri.
– Därför brukar jag rekommendera alla som vill köpa vår öl att be personalen på systembolaget att registrera en tydlig förfrågan för ölsorten ”Smålands gyllene” och vårt namn; Egnells bryggeri, säger Christoffer.
Så vill du ha god hantverksmässig öl på julbordet är det dags att skrida till handling!