Utbildning som leder till jobb

Redaktionen

Veldi blandar teori och praktik

Att det råder brist på arbetskraft i industrin är knappast en nyhet. Men med utbildning som är anpassad efter industrins behov och önskemål går det att lösa. Det är utbildningsföretaget Veldi övertygade om.
– Klarar du utbildningen här är du i princip garanterad jobb, säger Lalith Eklöf, verksamhetschef på Veldi i Eksjö.

Veldi AB grundades 2014 av Lalith Eklöf och Roger Psajd. Lalith är idag verksamhetschef för utbildningarna i Eksjö och har en bakgrund från utbildningsbranschen – både som elev och lärare.
– Vi har som mål att förändra sättet att utbilda för industrin. Traditionellt sett har det varit en strikt uppdelning mellan teori och praktik. Vi blandar istället. Vi tror att du lär dig läsa ritningar bättre om du står vid en maskin, berättar Lalith.

Eksjö är en av Veldis tre anläggningar, de andra två finns i Jönköping och Göteborg. En stor andel av de som går Veldis utbildningar är nysvenskar. Därför är språket en central och viktig del genom hela utbildningsprocessen.
– Istället för att du ska lära dig svenska i skolbänken gör du det ute i verkstaden. Vi har bland annat en lärare som kan fyra språk vilket är en rejäl tillgång. Han håller utbildningen på svenska men kan komplettera och stötta upp med arabiska, franska och engelska, berättar Lalith.

Veldi har fyra olika typer av utbildningar – gymnasieutbildning, vuxenutbildningar, företagsanpassade utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Alla är dock inriktade mot att du ska bli svetsare eller CNC–operatör.
– Alla utbildningar är också individanpassade. Oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller är helt ny så kan du gå en utbildning hos oss. Tiden det tar att bli färdig med sin utbildning är inte det viktiga. Resultatet är det som räknas, säger Lalith.
– Det finns ett enormt behov av arbetskraft inom industrin. Så oavsett vilken typ av utbildning du går så är du i princip garanterad jobb – under förutsättning att du klarar studierna, berättar Lalith.

Vi tror mycket på att hitta rätt personer som kan förstå utbildningsbranschen och jobba på rätt sätt med våra elever. Det är en av våra framgångsfaktorer, säger Lalith.

Ett generellt problem är dock att bilden av industrin som smutsig, tung och mansdominerad är svårt att komma bort ifrån.
– Industrin är inte längre som en mörk och smutsig gruva. Det borde alla ungdomar få lära sig idag och vi gör vårt bästa för att visa upp en mer rättvis bild. Att det är mycket män i branschen är också något vi försöker jobba med aktivt. Det är inte tungt och det är en bra arbetsmiljö – där har vi kommit långt i Sverige, berättar Lalith.

Lärare och personal på Veldi har själva lång erfarenhet av svetsning och industriarbete. Lalith själv gick en svetsutbildning på 1990–talet. Där blev han senare upplockad av Roger Psajd och tillsammans startade de Veldi. Tina Niska som är ansvarig för gymnasieutbildningen på Veldi har tidigare haft Lalith som lärare och efter ett par år som svetsare blev hon sedan handplockad för att jobba på Veldi.
– Vi tror mycket på att hitta rätt personer som kan förstå utbildningsbranschen och jobba på rätt sätt med våra elever. Det är en av våra framgångsfaktorer, säger Lalith.

Veldi har hela tiden haft ambitionen att vara ett renodlat utbildningsföretag. Många av kollegorna i branschen har snart fått in en fot i rekryterings– eller bemanningsbranschen.
– Det gör att vi kan ha många olika typer av kunder. Vi har som mål att lösa alla typer av utbildningsbehov inom industrin. Har vi inte rätt kompetens, så känner vi säkert någon som har det och då syr vi ihop ett paket efter dina behov, berättar Lalith.

Veldi AB

Grundades 2014 för att utbilda svetsare och CNC–operatörer till industrin. Idag passerar hundratals elever genom Veldis utbildningar och bolaget driver både företagsanpassade utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar och gymnasieutbildningar. Bolaget har verksamhet på tre orter; Eksjö, Jönköping och Göteborg. ”Veldi” betyder ”svetsa” på Esperanto.