Inflyttning för Ryds Glas & Ryds Bilglas

Henrik Kensén

Ryds Glas och Ryds Bilglas flyttade nyligen in i Motorcentrums tidigare lokaler på Mattläggargatan.

– Här har vi moderna och ändamålsriktiga lokaler i ett plan. Genom att vi delat upp verksamheten i två bolag så blir de som jobbar här experter på det de håller på med, istället för att alla ska kunna allt, berättar Jerker Karlsson.

Reaktionerna från kunderna har inte låtit vänta på sig.

– Vad fint och fräscht, ett verkligt lyft, är några av de reaktioner som Jerker hört från besökarna.

Större ytor ger även större möjligheter.

– Nu har vi ett visningsrum där kunderna kan se våra produkter, det blir lite mer butiksförsäljning, förklarar Jerker.