Bra Liv: Enkel checklista för bättre psykisk hälsa

Redaktionen

Idag beror ca 50 procent av alla sjukskrivningar på någon form av psykisk ohälsa.
– Det finns mycket du kan göra själv för att förbättra din psykiska hälsa, säger Mia Hillström, enhetschef på Bra Liv i Eksjö.

Vårdcentralerna Bra liv jobbar mycket utåtriktat med information om vad man kan och bör göra för att må bra.
– Vi träffar ju mycket människor här på vårdcentralen också. En del söker för att de inte mår bra, men det är inte ovanligt att man kommer hit av någon annan anledning och så visar det sig att det ligger psykisk ohälsa bakom problemen, berättar Carolin Creutz, kurator.

Om du inte känner att du själv kan göra det som krävs för att må bättre så är det till vårdcentralen du ska vända dig i första hand.

– Vi har ett psykosocialt team med socionom, arbetsterapeut och beteendevetare som alla är utbildade inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Ibland kan det räcka med ett enda samtal för att vända en negativ spiral, men ibland krävs det så klart mer än så, berättar Mia Hillström.

Teknikens intåg i vården har nått även till den här typen av behandlingar, vilket gör att du kan genomföra den digitalt hemifrån om du så önskar.
– Vi erbjuder behandling via internet där du exempelvis kan få ångesthjälp. Många tycker det är skönt att kunna sitta i hemmamiljö och inte behöva besöka en vårdinrättning, säger Carolin Creutz. Framför allt har tekniken gjort behandlingen mer flexibel så vi kan anpassa den efter patientens behov, fortsätter hon.

En annan behandlingsform med framgångsrika resultat är gruppbehandling.
– Många tycker det är väldigt skönt att få träffa andra som befinner sig i en likande situation som sig själv. Att träffa människor, knyta kontakter och bygga vänskap är dessutom jättebra för den psykiska hälsan, säger Mia Hillström.

Trycket på vården när det gäller psykisk ohälsa har ökat väldigt mycket de senaste åren, vilket inte minst visar sig i form av det stora antalet sjukskrivningar.
– Man kan göra mycket själv, men det är viktigt att kom- ma ihåg att vi finns här om man behöver stöd eller hjälp. Ibland kan man behöva hjälp av medicin under en period för att komma på rätt köl igen, men ofta fungerar KBT väldigt bra, säger Carolin Creutz.

Det är viktigt att förstå att det inte är något onormalt att må sämre i perioder av livet.
– Även om det fortfarande finns ett visst mått av skam förknippat med psykisk ohälsa så har det normaliserats mycket de senaste åren. Ångest och rädsla är normala funk- tioner som ingår i livet och inget som är farligt. Men man kan ibland behöva hjälp att förändra sina beteenden för att kunna hantera sin ångest, avslutar Mia Hillström.

5 huskurer för psykisk hälsa

1: Bli andfådd minst varannan dag
2: Prioritera din återhämtning
3: Träffa en vän en gång i veckan
4: Följ ditt hjärta
5: Tro inte på allt du tänker