Ryttarstatyn på Stora torget

Kristoffer Karlsson

Sedan midsommardagen 1929 står han där framför Stadshotellet och blickar ut över torget mot kyrkan. Den okände ryttaren från 30-åriga kriget har i snart 100 år hållt ett vakande öga över såväl torghandel, som stadsfester. Idag är statyn en av Eksjös mest kända symboler.

Statyn är gjuten i brons och skapad av skulptören Alfred Ohlsson. Några av Ohlsons mest kända skulpturer, utöver ryttarstatyn i Eksjö, är portalen i Skara domkyrka, Karl XIV Johan i Örebro, samt kopian av St. Göran i Stockholms storkyrka. Sockeln som statyn står på (postamentet) ritades också av Ohlsson och det höggs av Frid & Rings stenhuggeri i Eksjö.

Avtäckandet, midsommardagen 1929. Foto: Oscar Rylander eftr. Ur Eksjö museums samlingar.

Statyn är rest som ett minne över Kungliga Smålands husarregemente som hade avvecklats bara ett par år tidigare efter att ha varit verksamt sedan 1543. Att statyn inte avbildar någon kung eller framstående general utan en helt vanlig menig soldat måste anses som ganska unikt.

Kostnaderna för statyn beräknades till 35 000 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 1 miljon kronor. Pengarna samlades in genom en insamling. ”Summan torde godhetsfullt sändas under adress: Löjtnant E. Trozelli, Eksjö, vilken även står till tjänst med närmare upplysningar”. Om inte tillräckligt med pengar samlades in så fanns det en reservplan; då skulle istället en minnessten resas.

När statyn skulle avtäckas på midsommardagen 1929 var en mycket stor publik samlad på torget. Överste Gilbert Hamilton lämnade under högtidliga former över statyn till staden och i sitt tackdal sa stadsfullmäktiges ordförande Nyström bland annat följande: ”Det måste därför anses som en ädel gärd åt historisk hävd och tradition att här i Eksjö hugfästa minnet av regementet genom resandet av nu avtäckta minnesstod”.

Statyn anländer till torget med lastbil. Foto: Rosenlöfs foto, ur Eksjö museums samlingar.

Ryttarstatyn har genom åren blivit något av en symbol för Eksjö och den är troligen ett av de mest fotograferade objekten i staden. Så sent som 2017 fick sig torget en ordentlig uppfräschning och ryttarstatyn fick bland annat ny belysning. Gräsytan runt statyn togs bort och de gamla granitstegen togs fram igen. Mycket har förändrats sedan 1929, men ryttarstatyn står stadigt kvar och överblickar allt som sker i centrala Eksjö. Och visst känns det lite tryggt att veta att han kommer stå där och hålla ett vakande öga även över kommande generationer.