”Smålands söner till rikets värn”

Kristoffer Karlsson

På Sjöängen finns en minnessten som restes vid Norra Smålands regementes 350 årsjubileum. Stenen restes 1973 och vid invigningen uppträdde bland annat Smålands Karoliner för första gången.

Stenen restes av regementet och Kamratföreningen 1973 vid regementets 350 års-jubileum.

Historien om Norra Smålands regemente börjar redan 1623 då Jönköpings regemente och Kalmar regemente bildades. Dessa två slogs samman 1928 och bildade det som 1948 fick namnet Norra Smålands regemente. 1994 lämnade regementet sina kaserner på i12-området och flyttade in på Ing2:s kasernområde. År 2000 skrevs sista versen på historien om Norra Smålands regemente då det slutligen lades ner.

1973 var dock verksamheten i full gång och 350 årsjubileet uppmärksammades både med festligheter och resningen av en minnessten. Stenen avtäcktes den 1 september av dåvarande regementschefen överste Nils-Fredric Hägerström och vid invigningen deltog även arméchefen generallöjtnant Carl Erik Almgren.

Vid invigningen av minnesstenen framträdde Smålands karoliner för första gången. Sedan dess har de gjort många bejublade framträdanden, både i Sverige och utomlands.

Stenen har vid sin fot kompletterats med en minnesplatta från regementets nedläggning.