Maslow, evenemangseffekten och den unika trästaden

Redaktionen

Eksjös största kulturevenemang, Eksjö Stadsfest är genomförd. Stora torget och Gamla Stan är städade, alla fakturor är betalda och i år fungerade det bättre än någonsin. Detta både innan och efter men också framför och bakom kulisserna under själva genomförandet. Den positiva feedback vi fått och fortfarande får av alla möjliga och omöjliga människor är mer omfattande än någonsin. Fantastiskt kul, toppen på Maslows behovstrappa är nådd.

Tittar man i Eksjös evenemangskalender ser man att antalet evenemang som hjälper till att sätta vår lilla stad på Sverigekartan är ganska många. Oavsett om det gäller kulturevenemang eller idrottsevenemang eller om det står kommunala tjänstemän eller ideella föreningar bakom så kan vi konstatera att för att få det att fungera så handlar det i de flesta fall om stora personliga engagemang.

Alla har vi förstås också personliga intressen: Livemusik, film, frimärken, schack, sport i olika former eller vad det nu kan vara, men den positiva feedbacken man får när man gör nått bra och det självförverkligande man känner när ens mål och långsiktiga plan går i lås, är det som främst driver oss och det som får räcka som betalning.

Eksjö Stadsfest omsätter 5-6 miljoner och i år hade vi cirka 24 000 besökare på två dagar inklusive hundar, barn och Stockholmare. Vi engagerar cirka 400 funktionärer och ett antal andra ideella föreningar, föreningar som alltså får betalt i storleksordningen 100 000 kr för sina arbetsinsatser innan, under och efter genomförandet. Räknar man bort alla funktionärer, poliser, sjukvårdare etc från antalet besökare och räknar med att de hitresta besökarna från ”kranskommunerna” står för cirka 30 procent av det totala antalet så kan vi konstatera att evenemangseffekten, alltså den turistekonomiska omsättningen, ökar med ungefär 12 000 000 kr i Eksjö på grund av Eksjö nizzeStadsfest (ja ni läste rätt 12 miljoner står det). Detta är alltså ett totalmått på hur mycket mer näringsidkare, butiker restauranger och caféer och andra kan räkna med att omsättningen ökar med i samband med Eksjö Stadsfest.

Fiesta Eksjö får ett bidrag av kommunen för att orka andas under första kvartalet året därpå, andra ideella föreningar får sedan tillbaka en stor del av dessa pengar och de näringsidkare, butiker, restauranger och caféer som väljer att ha öppet under stadsfesten bjuds alltså en stor möjlig ökad omsättning med tillhörande avkastning. Leker vi sedan med tanken hur mycket övriga evenemang bidrar med i denna ekvation under ett år, för Eksjö som kommun, för handeln, för näringslivet i Eksjö i stort, så blir summan svindlande.

En rätt hygglig ekvation, värd att notera.

Med vänlig hälsning…

Fredrik ”Nizze” Nilsson
Ordförande i Fiesta Eksjö